อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130

โทรศัพท์ : 054 499 697

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่ใจ


การปกครอง : อำเภอแม่ใจ มี 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่ใจ
2. ตำบลบ้านเหล่า
3. ตำบลเจริญราษฎร์
4. ตำบลป่าแฝก
5. ตำบลแม่สุก
6. ตำบลศรีถ้อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแม่ใจ
2. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
3. เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
4. เทศบาลตำบลป่าแฝก
5. เทศบาลตำบลศรีถ้อย
6. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
56130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ

พื้นที่ : 300.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 32,884 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระเจ้าทองทิพย์คู่ถิ่น แหล่งทำกินหนองเล็งทราย มากมายสวนลิ้นจี่ รสดีมะพร้าวเผา

พิกัด
19°20′42″N 99°48′54″E

แผนที่อำเภอแม่ใจความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ