จังหวัดตรัง มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดตรัง มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดตรัง มี 10 อำเภอ 87 ตำบล 723 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดตรัง มีดังนี้
1. อำเภอเมืองตรัง
2. อำเภอกันตัง
3. อำเภอนาโยง
4. อำเภอปะเหลียน
5. อำเภอย่านตาขาว
6. อำเภอรัษฎา
7. อำเภอวังวิเศษ
8. อำเภอสิเกา
9. อำเภอห้วยยอด
10. อำเภอหาดสำราญ


ตราประจำจังหวัตรัง


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดตรัง มีดังนี้

1. อำเภอเมืองตรัง มี 15 ตำบล 119 หมู่บ้าน

 • ตำบลทับเที่ยง
 • ตำบลนาพละ
 • ตำบลบ้านควน
 • ตำบลนาบินหลา
 • ตำบลควนปริง
 • ตำบลนาโยงใต้
 • ตำบลบางรัก
 • ตำบลโคกหล่อ
 • ตำบลนาโต๊ะหมิง
 • ตำบลหนองตรุด
 • ตำบลน้ำผุด
 • ตำบลนาตาล่วง
 • ตำบลบ้านโพธิ์
 • ตำบลนาท่ามเหนือ
 • ตำบลนาท่ามใต้
2. อำเภอกันตัง มี 14 ตำบล 83 หมู่บ้าน
 • ตำบลกันตัง
 • ตำบลควนธานี
 • ตำบลบางหมาก
 • ตำบลบางเป้า
 • ตำบลวังวน
 • ตำบลกันตังใต้
 • ตำบลโคกยาง
 • ตำบลคลองลุ
 • ตำบลย่านซื่อ
 • ตำบลบ่อน้ำร้อน
 • ตำบลบางสัก
 • ตำบลนาเกลือ
 • ตำบลเกาะลิบง
 • ตำบลคลองชีล้อม
3. อำเภอนาโยง มี 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาโยงเหนือ
 • ตำบลช่อง
 • ตำบลละมอ
 • ตำบลโคกสะบ้า
 • ตำบลนาหมื่นศรี
 • ตำบลนาข้าวเสีย
4. อำเภอปะเหลียน มี 10 ตำบล 85 หมู่บ้าน
 • ตำบลปะเหลียน
 • ตำบลท่าข้าม
 • ตำบลทุ่งยาว
 • ตำบลบางด้วน
 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลสุโสะ
 • ตำบลลิพัง
 • ตำบลเกาะสุกร
 • ตำบลท่าพญา
 • ตำบลแหลมสอม
5. อำเภอย่านตาขาว มี 8 ตำบล 65 หมู่บ้าน
 • ตำบลย่านตาขาว
 • ตำบลหนองบ่อ
 • ตำบลนาชุมเห็ด
 • ตำบลในควน
 • ตำบลโพรงจระเข้
 • ตำบลทุ่งกระบือ
 • ตำบลทุ่งค่าย
 • ตำบลเกาะเปียะ
6. อำเภอรัษฎา มี 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน
 • ตำบลควนเมา
 • ตำบลคลองปาง
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลหนองปรือ
 • ตำบลเขาไพร
7. อำเภอวังวิเศษ มี 5 ตำบล 68 หมู่บ้าน
 • ตำบลเขาวิเศษ
 • ตำบลวังมะปราง
 • ตำบลอ่าวตง
 • ตำบลท่าสะบ้า
 • ตำบลวังมะปรางเหนือ
8. อำเภอสิเกา มี 5 ตำบล 40 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ่อหิน
 • ตำบลเขาไม้แก้ว
 • ตำบลกะลาเส
 • ตำบลไม้ฝาด
 • ตำบลนาเมืองเพชร
9. อำเภอห้วยยอด มี 16 ตำบล 133 หมู่บ้าน
 • ตำบลห้วยยอด
 • ตำบลหนองช้างแล่น
 • ตำบลบางดี
 • ตำบลบางกุ้ง
 • ตำบลเขากอบ
 • ตำบลเขาขาว
 • ตำบลเขาปูน
 • ตำบลปากแจ่ม
 • ตำบลปากคม
 • ตำบลท่างิ้ว
 • ตำบลลำภูรา
 • ตำบลนาวง
 • ตำบลห้วยนาง
 • ตำบลในเตา
 • ตำบลทุ่งต่อ
 • ตำบลวังคีรี
10. อำเภอหาดสำราญ มี 3 ตำบล 22 หมู่บ้าน

 • หาดสำราญ
 • บ้าหวี
 • ตะเสะ
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง วิทยาคารห้วยยอด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศูนย์การศึกษาตรัง
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์การศึกษาตรัง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์การศึกษาตรัง ณ โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 • วิทยาลัยเทคนิคตรัง
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ตรัง
 • วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
ห้างสรรพสินค้า / ศูนย์การค้า
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง
 • โลตัส สาขาตรัง
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง
 • สยามแม็คโคร สาขาตรัง
 • ห้างสรรพสินค้าสิริบรรณ


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดตรัง

เกร็ดความรู้จังหวัดตรัง

ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 4,917.519 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 637,017 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 129.54 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกศรีตรัง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นศรีตรัง
อักษรย่อ : ตง, TRG
อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)
วนอุทยาน : 2 แห่ง

ศาลากลางจังหวัด : ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ : 075 218 516


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ