อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง หมู่ที่ 2 ถนนบ้านดุง-คำตากล้า ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

โทรศัพท์ : 042 794 508

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านม่วง


การปกครอง : อำเภอบ้านม่วง มี 9 ตำบล 98 หมู่บ้าน
1. ตำบลม่วง
2. ตำบลห้วยหลัว
3. ตำบลบ่อแก้ว
4. ตำบลมาย
5. ตำบลหนองกวั่ง
6. ตำบลดงหม้อทอง
7. ตำบลโนนสะอาด
8. ตำบลดงเหนือ
9. ตำบลดงหม้อทองใต้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านม่วง
2. เทศบาลตำบลห้วยหลัว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลมาย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
9. องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหนือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
47140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง

พื้นที่ : 850.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 70,996 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร ถิ่นฐานภูไท ลำน้ำใหญ่สงคราม สวยลือนามแก่งเต่าลี่ผี พุทธสถานงามดีศิลาอาสน์

พิกัด
17°51′6″N 103°34′12″E

แผนที่อำเภอบ้านม่วงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ