อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ หมู่ที่ 1 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

โทรศัพท์ : 044 337 113

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพระทองคำ


การปกครอง : อำเภอพระทองคำ มี 5 ตำบล 75 หมู่บ้าน
1. ตำบลสระพระ    มี 11 หมู่บ้าน
2. ตำบลมาบกราด    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลพังเทียม    มี 20 หมู่บ้าน
4. ตำบลทัพรั้ง    มี 21 หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองหอย    มี 15 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพระทองคำ
2. เทศบาลตำบลสระพระ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย

พื้นที่ : 359.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 40,720 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
นามสามีหญิงกล้า กล้วยน้ำว้าเลิศรส เจริญพรตโบสถ์ไม้ งามวิไลผ้าทอมือ เลื่องลือศิลปิน ถิ่นนี้พระทองคำ

พิกัด
15°18′24″N 101°58′54″E

แผนที่อำเภอพระทองคำความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ