อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว หมู่ที่ 5 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170

โทรศัพท์ : 042 897 041

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาแห้ว


การปกครอง : อำเภอนาแห้ว มี 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาแห้ว
2. ตำบลเหล่ากอหก
3. ตำบลแสงภา
4. ตำบลนามาลา
5. ตำบลนาพึง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาแห้ว
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
42170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาแห้ว

พื้นที่ : 628 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 11,689 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เลื่องลือไกลพระธาตุดินแทน สุดแดนสยามเมืองหนาว เมืองแห่งหุบเขากระชายดำ เลิศล้ำวัฒนธรรมประเพณีริมเหือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองวัดโพธิ์ชัย ผู้คนแจ่มใสน้ำใจดีงาม

พิกัด
17°29′6″N 101°4′12″E

แผนที่อำเภอนาแห้วความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ