จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 23 อำเภอ 170 ตำบล 1,428 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. อำเภอขนอม
3. อำเภอจุฬาภรณ์
4. อำเภอฉวาง
5. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
6. อำเภอชะอวด
7. อำเภอช้างกลาง
8. อำเภอเชียรใหญ่
9. อำเภอถ้ำพรรณรา
10. อำเภอท่าศาลา
11. อำเภอทุ่งสง
12. อำเภอทุ่งใหญ่
13. อำเภอนบพิตำ
14. อำเภอนาบอน
15. อำเภอบางขัน
16. อำเภอปากพนัง
17. อำเภอพรหมคีรี
18. อำเภอพระพรหม
19. อำเภอพิปูน
20. อำเภอร่อนพิบูลย์
21. อำเภอลานสกา
22. อำเภอสิชล
23. อำเภอหัวไทร

พระบรมธาตุเจดีย์ วัดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
พุทธสถานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มี 16 ตำบล 115 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลท่าเรือ
 • ตำบลท่าวัง
 • ตำบลท่าซัก
 • ตำบลคลัง
 • ตำบลปากพูน
 • ตำบลท่าไร่
 • ตำบลบางจาก
 • ตำบลปากนคร
 • ตำบลโพธิ์เสด็จ
 • ตำบลนาทราย
 • ตำบลท่างิ้ว
 • ตำบลกำแพงเซา
 • ตำบลนาเคียน
 • ตำบลไชยมนตรี
 • ตำบลมะม่วงสองต้น
2. อำเภอขนอม มี 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน
 • ตำบลขนอม
 • ตำบลท้องเนียน
 • ตำบลควนทอง
3. อำเภอจุฬาภรณ์ มี 6 ตำบล 30 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านควนมุด
 • ตำบลสามตำบล
 • ตำบลบ้านชะอวด
 • ตำบลทุ่งโพธิ์
 • ตำบลควนหนองคว้า
 • ตำบลนาหมอบุญ
4. อำเภอฉวาง มี 10 ตำบล 84 หมู่บ้าน
 • ตำบลฉวาง
 • ตำบลจันดี
 • ตำบลละอาย
 • ตำบลนาเขลียง
 • ตำบลนาแว
 • ตำบลนากะชะ
 • ตำบลไม้เรียง
 • ตำบลไสหร้า
 • ตำบลกะเปียด
 • ตำบลห้วยปริก
5. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มี 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน
 • ตำบลเชียรเขา
 • ตำบลทางพูน
 • ตำบลดอนตรอ
 • ตำบลสวนหลวง
6. อำเภอชะอวด มี 11 ตำบล 87 หมู่บ้าน
 • ตำบลชะอวด
 • ตำบลเขาพระทอง
 • ตำบลท่าเสม็ด
 • ตำบลควนหนองหงษ์
 • ตำบลท่าประจะ
 • ตำบลเกาะขันธ์
 • ตำบลเคร็ง
 • ตำบลขอนหาด
 • ตำบลวังอ่าง
 • ตำบลนางหลง
 • ตำบลบ้านตูล
7. อำเภอช้างกลาง มี 3 ตำบล 36 หมู่บ้าน
 • ตำบลช้างกลาง
 • ตำบลสวนขัน
 • ตำบลหลักช้าง
8. อำเภอเชียรใหญ่ มี 10 ตำบล 98 หมู่บ้าน
 • ตำบลเชียรใหญ่
 • ตำบลเสือหึง
 • ตำบลท่าขนาน
 • ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
 • ตำบลบ้านกลาง
 • ตำบลเขาพระบาท
 • ตำบลบ้านเนิน
 • ตำบลการะเกด
 • ตำบลท้องลำเจียก
 • ตำบลไสหมาก
9. อำเภอถ้ำพรรณรา มี 3 ตำบล 29 หมู่บ้าน
 • ตำบลถ้ำพรรณรา
 • ตำบลดุสิต
 • ตำบลคลองเส
10. อำเภอท่าศาลา มี 10 ตำบล 110 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าศาลา
 • ตำบลโมคลาน
 • ตำบลกลาย
 • ตำบลไทยบุรี
 • ตำบลท่าขึ้น
 • ตำบลดอนตะโก
 • ตำบลหัวตะพาน
 • ตำบลตลิ่งชัน
 • ตำบลโพธิ์ทอง
 • ตำบลสระแก้ว
11. อำเภอทุ่งสง มี 13 ตำบล 124 หมู่บ้าน
 • ตำบลปากแพรก
 • ตำบลเขาขาว
 • ตำบลชะมาย
 • ตำบลนาโพธิ์
 • ตำบลหนองหงส์
 • ตำบลถ้ำใหญ่
 • ตำบลควนกรด
 • ตำบลน้ำตก
 • ตำบลนาไม้ไผ่
 • ตำบลที่วัง
 • ตำบลนาหลวงเสน
 • ตำบลกะปาง
 • ตำบลเขาโร
12. อำเภอทุ่งใหญ่ มี 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน
 • ตำบลทุ่งใหญ่
 • ตำบลกรุงหยัน
 • ตำบลท่ายาง
 • ตำบลบางรูป
 • ตำบลทุ่งสัง
 • ตำบลปริก
 • ตำบลกุแหระ
13. อำเภอนบพิตำ มี 4 ตำบล 38 หมู่บ้าน
 • ตำบลนบพิตำ
 • ตำบลนาเหรง
 • ตำบลกรุงชิง
 • ตำบลกะหรอ
14. อำเภอนาบอน มี 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาบอน
 • ตำบลแก้วแสน
 • ตำบลทุ่งสง
15. อำเภอบางขัน มี 4 ตำบล 60 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางขัน
 • ตำบลบ้านนิคม
 • ตำบลบ้านลำนาว
 • ตำบลวังหิน
16. อำเภอปากพนัง มี 18 ตำบล 133 หมู่บ้าน
 • ตำบลปากพนัง
 • ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
 • ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
 • ตำบลคลองน้อย
 • ตำบลบางศาลา
 • ตำบลป่าระกำ
 • ตำบลบางพระ
 • ตำบลชะเมา
 • ตำบลบางตะพง
 • ตำบลคลองกระบือ
 • ตำบลเกาะทวด
 • ตำบลท่าพยา
 • ตำบลบ้านใหม่
 • ตำบลขนาบนาก
 • ตำบลหูล่อง
 • ตำบลปากแพรก
 • ตำบลบ้านเพิง
 • ตำบลแหลมตะลุมพุก
17. อำเภอพรหมคีรี มี 5 ตำบล 39 หมู่บ้าน
 • ตำบลพรหมโลก
 • ตำบลทอนหงส์
 • ตำบลบ้านเกาะ
 • ตำบลนาเรียง
 • ตำบลอินคีรี
18. อำเภอพระพรหม มี 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาพรุ
 • ตำบลช้างซ้าย
 • ตำบลนาสาร
 • ตำบลท้ายสำเภา
19. อำเภอพิปูน มี 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน
 • ตำบลพิปูน
 • ตำบลยางค้อม
 • ตำบลกะทูน
 • ตำบลควนกลาง
 • ตำบลเขาพระ
20. อำเภอร่อนพิบูลย์ มี 6 ตำบล 57 หมู่บ้าน
 • ตำบลร่อนพิบูลย์
 • ตำบลควนชุม
 • ตำบลหินตก
 • ตำบลควนพัง
 • ตำบลเสาธง
 • ตำบลควนเกย
21. อำเภอลานสกา มี 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน
 • ตำบลลานสกา
 • ตำบลขุนทะเล
 • ตำบลกำโลน
 • ตำบลเขาแก้ว
 • ตำบลท่าดี
22. อำเภอสิชล มี 9 ตำบล 106 หมู่บ้าน
 • ตำบลสิชล
 • ตำบลทุ่งใส
 • ตำบลทุ่งปรัง
 • ตำบลเขาน้อย
 • ตำบลฉลอง
 • ตำบลเทพราช
 • ตำบลเสาเภา
 • ตำบลสี่ขีด
 • ตำบลเปลี่ยน
23. อำเภอหัวไทร มี 11 ตำบล 99 หมู่บ้าน

 • ตำบลหัวไทร
 • ตำบลเกาะเพชร
 • ตำบลหน้าสตน
 • ตำบลรามแก้ว
 • ตำบลทรายขาว
 • ตำบลควนชะลิก
 • ตำบลแหลม
 • ตำบลท่าซอม
 • ตำบลเขาพังไกร
 • ตำบลบางนบ
 • ตำบลบ้านราม
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 5 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติเขานัน
 • อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
 • อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 • วิทยาลัยศรีโสภณ
 • สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขานครศรีธรรมราช
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช
 • ห้างโลตัส สาขานครศรีธรรมราช
 • ห้างโลตัส  สาขาทุ่งสง
 • ห้างโลตัส  สาขาท่าศาลา
 • ห้างโลตัส  สาขาจันดี
 • ห้างโลตัส  สาขาสิชล
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครศรีธรรมราช
 • สยามแม็คโคร สาขานครศรีธรรมราช
 • สยามแม็คโคร  สาขาทุ่งสง
 • ห้างสรรพสินค้าสหไทย สาขานครศรีธรรมราช
 • ห้างสรรพสินค้าสหไทย สาขานครศรีธรรมราช (ช็อปปิ้งพลาซา)
 • ห้างสรรพสินค้าสหไทย สาขาทุ่งสง
 • ห้างโก! ไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาจันดี

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช


เกร็ดความรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 9,942.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,540,953 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 154.99 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด :  เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกราชพฤกษ์
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นแซะ
อักษรย่อ : นศ, NRT
อุทยานแห่งชาติ : 5 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 69 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 3 แห่ง
พื้นที่ป่า : 1,136,886.43 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช)
รหัสไปรษณีย์ : 80000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075 356 952


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ