อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน หมู่ที่ 14 ถนนหนองจิกรี - ถนนสุด ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056 235 794

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่เปิน


การปกครอง : อำเภอแม่เปิน มี 1 ตำบล 24 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่เปิน    มี 24 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 1 แห่ง (1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
60150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว

พื้นที่ : 260.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 20,915 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
น้ำผุดกลางไพร มะค่าใหญ่คู่บ้าน งามตระการน้ำตกแม่กะสี ถิ่นคนดีมีคุณธรรม

พิกัด
15°39′28″N 99°28′9″E

แผนที่อำเภอแม่เปินความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ