จังหวัดนนทบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดนนทบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดนนทบุรี มี 6 อำเภอ 52 ตำบล 424 หมู่บ้าน 

อำเภอของจังหวัดนนทบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนนทบุรี
2. อำเภอไทรน้อย
3. อำเภอบางกรวย
4. อำเภอบางบัวทอง
5. อำเภอปากเกร็ด
6. อำเภอบางใหญ่


เจดีย์เอียง วัดปรมัยยิกาวาส ศาสนสถานสำคัญของจังหวัดนนทบุรี


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดนนทบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนนทบุรี มี 10 ตำบล 32 หมู่บ้าน

 • ตำบลสวนใหญ่
 • ตำบลตลาดขวัญ
 • ตำบลบางเขน
 • ตำบลบางกระสอ
 • ตำบลท่าทราย
 • ตำบลบางไผ่
 • ตำบลบางศรีเมือง
 • ตำบลบางกร่าง
 • ตำบลไทรม้า
 • ตำบลบางรักน้อย
2. อำเภอไทรน้อย มี 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน
 • ตำบลไทรน้อย
 • ตำบลราษฎร์นิยม
 • ตำบลหนองเพรางาย
 • ตำบลไทรใหญ่
 • ตำบลขุนศรี
 • ตำบลคลองขวาง
 • ตำบลทวีวัฒนา
3. อำเภอบางกรวย มี 9 ตำบล 60 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางกรวย
 • ตำบลวัดชลอ
 • ตำบลบางสีทอง
 • ตำบลบางขนุน
 • ตำบลบางขุนกอง
 • ตำบลบางคูเวียง
 • ตำบลมหาสวัสดิ์
 • ตำบลปลายบาง
 • ตำบลศาลากลาง
4. อำเภอบางบัวทอง มี 8 ตำบล 81 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางบัวทอง
 • ตำบลโสนลอย
 • ตำบลบางรักใหญ่
 • ตำบลบางคูรัด
 • ตำบลละหาร
 • ตำบลลำโพ
 • ตำบลพิมลราช
 • ตำบลบางรักพัฒนา
5. อำเภอปากเกร็ด มี 12 ตำบล 85 หมู่บ้าน
 • ตำบลปากเกร็ด
 • ตำบลบางตลาด
 • ตำบลบ้านใหม่
 • ตำบลบางพูด
 • ตำบลบางตะไนย์
 • ตำบลคลองพระอุดม
 • ตำบลท่าอิฐ
 • ตำบลเกาะเกร็ด
 • ตำบลอ้อมเกร็ด
 • ตำบลคลองข่อย
 • ตำบลบางพลับ
 • ตำบลคลองเกลือ
6. อำเภอบางใหญ่ มี 6 ตำบล 69 หมู่บ้าน

 • ตำบลบางม่วง
 • ตำบลบางแม่นาง
 • ตำบลบางเลน
 • ตำบลเสาธงหิน
 • ตำบลบางใหญ่
 • ตำบลบ้านใหม่
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
 • เทศบาลนคร 2 แห่ง (เทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด)
 • เทศบาลเมือง 10 แห่ง
 • เทศบาลตำบล 10 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล 23 แห่ง
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช‎
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 • สถาบันพระบรมราชชนก
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • วิทยาลัยการชลประทาน
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต
 • ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน รัตนาธิเบศร์
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศรีสมาน
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ราชพฤกษ์
 • ห้างสรรพสินค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่
 • โลตัส รัตนาธิเบศร์
 • โลตัส บางใหญ่
 • โลตัส นครอินทร์
 • โลตัส บางกรวย-ไทรน้อย
 • โลตัส ติวานนท์
 • โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์
 • บิ๊กซี ติวานนท์
 • บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์
 • บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ 2
 • บิ๊กซี บางใหญ่
 • บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
 • บิ๊กซี ไทรน้อย
 • บิ๊กซี ท่าอิฐ
 • แม็คโคร แจ้งวัฒนะ
 • แม็คโคร นครอินทร์
 • แม็คโคร บางบัวทอง
 • พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี


เกร็ดความรู้จังหวัดนนทบุรี

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 622.303 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,308,092 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 2,102.02 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกนนทรี
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นนนทรี
อักษรย่อ : นบ, NBI
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2580 0705-6


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ