อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพิชัย หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

โทรศัพท์ : 055 421 023

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพิชัย


การปกครอง : อำเภอพิชัย มี 11 ตำบล 98 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลท่าสัก
3. ตำบลบ้านดารา
4. ตำบลนายาง
5. ตำบลไร่อ้อย
6. ตำบลนาอิน
7. ตำบลคอรุม
8. ตำบลพญาแมน
9. ตำบลบ้านหม้อ
10. ตำบลบ้านโคน
11. ตำบลท่ามะเฟือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลในเมือง
2. เทศบาลตำบลท่าสัก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
53120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พิชัย
53220    เฉพาะตำบลท่าสัก ตำบลบ้านดารา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าสัก

พื้นที่ : 736.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 74,554 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นกำเนิดพระยาพิชัย ไส้กรอกใหญ่รสเด็ด แกงรสเผ็ดหอยขม รื่นรมย์ดนตรีมังคละ หลวงพ่อโตพระคู่เมือง

พิกัด
17°17′13″N 100°5′15″E

แผนที่อำเภอพิชัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ