อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย หมู่ที่ 1 ถนนสะบ้าย้อย-ลำไพล ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210

โทรศัพท์ : 074 377 123

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสะบ้าย้อย

การปกครอง : อำเภอสะบ้าย้อย มี 9 ตำบล 62 หมู่บ้าน
1. ตำบลสะบ้าย้อย    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลทุ่งพอ    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลเปียน    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลบ้านโหนด    มี 7 หมู่บ้าน
5. ตำบลจะแหน    มี 5 หมู่บ้าน
6. ตำบลคูหา    มี 8 หมู่บ้าน
7. ตำบลเขาแดง    มี 7 หมู่บ้าน
8. ตำบลบาโหย    มี 5 หมู่บ้าน
9. ตำบลธารคีรี    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย
2. เทศบาลตำบลท่าพระยา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเปียน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
90210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย

พื้นที่ : 852.81 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 80,365 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ยางพันธุ์ดี มีร้อยภู ดูร้อยถ้ำ ฉ่ำน้ำไหล ลิกไนต์ดี สามัคคีเป็นเลิศ

พิกัด
6°37′6″N 100°57′6″E

แผนที่อำเภอสะบ้าย้อยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ