อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า ถนนเพชรเกษม ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110

โทรศัพท์ : 076 421 123

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอตะกั่วป่า


การปกครอง : อำเภอตะกั่วป่า มี 8 ตำบล 51 หมู่บ้าน
1. ตำบลตะกั่วป่า
2. ตำบลคึกคัก
3. ตำบลบางนายสี
4. ตำบลโคกเคียน
5. ตำบลบางไทร
6. ตำบลเกาะคอเขา
7. ตำบลตำตัว
8. ตำบลบางม่วง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 4 อบต.)
1. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
2. เทศบาลตำบลคึกคัก
3. เทศบาลตำบลบางนายสี
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
82110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วป่า
82190    เฉพาะตำบลเกาะคอเขา ตำบลคึกคัก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางม่วง

พื้นที่ : 599.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 50,031 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองประวัติศาสตร์ พระศรีบรมธาตุโบราณ ตระการทิวทัศน์ หลายวัดศักดิ์สิทธิ์ ทุกทิศไมตรี รสดีของกิน ถือศีลทรงธรรม

พิกัด
8°52′10″N 98°20′35″E

แผนที่อำเภอตะกั่วป่าความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ