อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอลี้ เลขที่ 29 หมู่ที่ 4 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

โทรศัพท์ : 053 979 773

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอลี้


การปกครอง : อำเภอลี้ มี 8 ตำบล 99 หมู่บ้าน
1. ตำบลลี้
2. ตำบลแม่ตืน
3. ตำบลก้อ
4. ตำบลศรีวิชัย
5. ตำบลป่าไผ่
6. ตำบลดงดำ
7. ตำบลนาทราย
8. ตำบลแม่ลาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (7 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลลี้
2. เทศบาลตำบลแม่ตืน
3. เทศบาลตำบลวังดิน
4. เทศบาลตำบลก้อ
5. เทศบาลตำบลป่าไผ่
6. เทศบาลตำบลดงดำ
7. เทศบาลตำบลศรีวิชัย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
51110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลี้

พื้นที่ : 1,701.99 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 69,270 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
องค์พระธาตุสูงค่า ตระการตาอุทยานแม่ปิง ยอยศยิ่งพระนางจามรี ประเพณีงามล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดนักบุญล้านนา

พิกัด
17°48′12″N 98°57′0″E

แผนที่อำเภอลี้ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ