อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอดอนตาล ถนนเหมลา ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120

โทรศัพท์ : 042 689 060

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอดอนตาล


การปกครอง : อำเภอดอนตาล มี 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน
1. ตำบลดอนตาล
2. ตำบลบ้านแก้ง
3. ตำบลโพธิ์ไทร
4. ตำบลนาสะเม็ง
5. ตำบลป่าไร่
6. ตำบลบ้านบาก
7. ตำบลเหล่าหมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลดอนตาล
2. เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก
3. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
49120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล

พื้นที่ : 510.92 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 44,498 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
อุทยานสมเด็จย่า เพลินตาเขื่อนริมโขง จรรโลงลำผญา ผาแต้มบรรพกาล กลองโบราณล้ำค่า งามตาสระกมุทมาศ หาดหินวัดเวินไชย ถิ่นไทยข่ากะเลิง

พิกัด
16°19′0″N 104°55′12″E

แผนที่อำเภอดอนตาลความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ