อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ที่ว่าการอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกะพ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 94230

โทรศัพท์ : 073 494 301

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกะพ้อ


การปกครอง : อำเภอกะพ้อ มี 3 ตำบล 27 หมู่บ้าน
1. ตำบลตะโละดือรามัน
2. ตำบลกะรุบี
3. ตำบลปล่องหอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละดือรามัน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี
3. องค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
94230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กะพ้อ

พื้นที่ : 93.81 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 19,099 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เสน่ห์เทือกเขาบูโด กริชยาวใหญ่โตมโหฬาร ลองกองมากมายมหาศาล มัสยิดสวยงามตระการตา

พิกัด
6°33′33″N 101°32′3″E

แผนที่อำเภอกะพ้อ