อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอตาคลี เลขที่ 293/50 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140

โทรศัพท์ : 056 261 254

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอตาคลี


การปกครอง : อำเภอตาคลี มี 10 ตำบล 125 หมู่บ้าน
1. ตำบลตาคลี    มี 22 หมู่บ้าน
2. ตำบลหนองโพ    มี 15 หมู่บ้าน
3. ตำบลช่องแค    มี 12 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองหม้อ    มี 7 หมู่บ้าน
5. ตำบลจันเสน    มี 12 หมู่บ้าน
6. ตำบลสร้อยทอง    มี 10 หมู่บ้าน
7. ตำบลห้วยหอม    มี 11 หมู่บ้าน
8. ตำบลพรหมนิมิต    มี 9 หมู่บ้าน
9. ตำบลลาดทิพรส    มี 13 หมู่บ้าน
10. ตำบลหัวหวาย    มี 14 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 10 อบต.)
1. เทศบาลเมืองตาคลี
2. เทศบาลตำบลช่องแค
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
5. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค
6. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
7. องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
60140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตาคลี
60210    เฉพาะตำบลช่องแค ตำบลพรหมนิมิต ตำบลสร้อยทอง ตำบลห้วยหอม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ช่องแค
60260    เฉพาะตำบลจันเสน ตำบลลาดทิพรส รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อ่จันเสน

พื้นที่ : 854 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 103,034 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ตำนานเมืองพระสังข์ หลวงพ่อดังสามอาจารย์ จันเสนเมืองโบราณ งามตระการถ้ำเพชรถ้ำทอง

พิกัด
15°15′47″N 100°20′37″E

แผนที่อำเภอตาคลีความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ