อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ที่ว่าการอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวิหารแดง เลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150

โทรศัพท์ : 036 377 756

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวิหารแดง


การปกครอง : อำเภอวิหารแดง มี 6 ตำบล 54 หมู่บ้าน
1. ตำบลวิหารแดง
2. ตำบลหนองหมู
3. ตำบลหนองสรวง
4. ตำบลบ้านลำ
5. ตำบลเจริญธรรม
6. ตำบลคลองเรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวิหารแดง
2. เทศบาลตำบลหนองหมู
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
18150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง

พื้นที่ : 255.41 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 38,979 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เจดีย์พระคุณแม่ ธรรมชาติแท้ท่องไพร อ่างใหญ่ซับปลากั้ง อุโมงค์ทางรถไฟ บึงใหญ่หนองโพธิ์ ไข่โตส้มหวาน

พิกัด
14°20′47″N 100°59′22″E

แผนที่อำเภอวิหารแดง