อําเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042 256 145

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกู่แก้ว


การปกครอง : อำเภอกู่แก้ว มี 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านจีต
2. ตำบลคอนสาย
3. ตำบลโนนทองอินทร์
4. ตำบลค้อใหญ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกู่แก้ว
2. เทศบาลตำบลคอนสาย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน

พื้นที่ : 181.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 22,065 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
อ้อยดี ผ้าหมี่ขิด รวมจิตบุญเดือนหก เสื่อกกมีชื่อ เลื่องลือปรางค์กู่แก้ว

พิกัด
17°10′20″N 103°9′11″E

แผนที่อําเภอกู่แก้วความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ