อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสะเดา ถนนกาญจนวนิช ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120

โทรศัพท์ : 074 411 026

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสะเดา

การปกครอง : อำเภอสะเดา มี 9 ตำบล 67 หมู่บ้าน
1. ตำบลสะเดา    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลปริก    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลพังลา    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลสำนักแต้ว    มี 10 หมู่บ้าน
5. ตำบลทุ่งหมอ    มี 7 หมู่บ้าน
6. ตำบลท่าโพธิ์    มี 8 หมู่บ้าน
7. ตำบลปาดังเบซาร์    มี 12 หมู่บ้าน
8. ตำบลสำนักขาม    มี 7 หมู่บ้าน
9. ตำบลเขามีเกียรติ    มี 5 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 6 อบต.)
1. เทศบาลเมืองสะเดา
2. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 
3. เทศบาลตำบลปริก
4. เทศบาลตำบลคลองแงะ
5. เทศบาลตำบลสำนักขาม
6. เทศบาลตำบลปาดัง 
7. องค์การบริหารส่วนตำบลปริก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลพังลา 
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว
10. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
12. องค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
90120    เฉพาะตำบลสำนักแต้ว ตำบลสะเดา ตำบลปริก ตำบลสำนักขาม หมู่ 3-4 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สะเดา
90170    เฉพาะตำบลเขามีเกียรติ ตำบลท่าโพธิ์ ตำบลพังลา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองแงะ
90240    เฉพาะตำบลทุ่งหมอ ตำบลปาดังเบซาร์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปาดังเบซาร์
90320    เฉพาะตำบลสำนักขาม หมู่ 1-2, 5-7 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านนอก

พื้นที่ : 1,029.27 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 124,115 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขาเลสะดุดตาบ้านไทย จังโหลน-ปาดังเบซาร์เลื่องลือนาม งามถ้ำเขารูปช้าง สวยสล้างเขื่อนห้วยคู ประตูสู่มาเลเซีย

พิกัด
6°38′19″N 100°25′26″E

แผนที่อำเภอสะเดาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ