อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074 311 152

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองสงขลา


การปกครอง : อำเภอเมืองสงขลา มี 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ่อยาง    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลเขารูปช้าง    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลเกาะแต้ว    มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลพะวง    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลทุ่งหวัง    มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลเกาะยอ    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 2 อบต.)
1. เทศบาลนครสงขลา
2. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
3. เทศบาลตำบลพะวง
4. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
90000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สงขลา
90100    เฉพาะตำบลเกาะยอ ตำบลพะวง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พะวง

พื้นที่ : 171.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 162,894 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองใหญ่ตระการตา งามสง่าสะพานติณ ทักษิณคดีสถาน ตำนานรัฐบุรุษ สูงสุดเขาตังกวน เสน่ห์ล้วนผ้าเกาะยอ

พิกัด
7°12′25″N 100°35′47″E

แผนที่อำเภอเมืองสงขลาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ