อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโนนแดง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360

โทรศัพท์ : 044 475 024

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโนนแดง


การปกครอง : อำเภอโนนแดง มี 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน
1. ตำบลโนนแดง    มี 17 หมู่บ้าน
2. ตำบลโนนตาเถร    มี 12 หมู่บ้าน
3. ตำบลสำพะเนียง    มี 12 หมู่บ้าน
4. ตำบลวังหิน    มี 13 หมู่บ้าน
5. ตำบลดอนยาวใหญ่    มี 11 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโนนแดง
2. เทศบาลตำบลวังหิน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30360    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โนนแดง

พื้นที่ : 193.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 25,174 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
โนนแดงโอ่งใหญ่ สดใสเฟื่องฟ้า ผ้าขาวม้าพันเมตร รสเด็ดข้าวหอม งามพร้อมบึงระหอก

พิกัด
15°24′39″N 102°32′25″E

แผนที่อำเภอโนนแดงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ