อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190

โทรศัพท์ : 075 772 503

ภาพแสดงที่ตั้งอําเภอเฉลิมพระเกียรติ


การปกครอง : อําเภอเฉลิมพระเกียรติ มี 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน
1. ตำบลเชียรเขา
2. ตำบลทางพูน
3. ตำบลดอนตรอ
4. ตำบลสวนหลวง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลทางพูน
2. เทศบาลตำบลดอนตรอ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80190    เฉพาะตำบลเชียรเขา ตำบลสวนหลวง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่
80290    เฉพาะตำบลดอนตรอ ตำบลทางพูน หมู่ 1-2, 6 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา
80350    เฉพาะตำบลทางพูน หมู่ 3-5 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา

พื้นที่ : 189.09 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 31,221 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
โรงเรียนสมเด็จย่า มาลัยดอกมะลิ เกจิหลวงปู่สังข์ ศิลปินดังแห่งชาติ ราชพฤกษ์สัญลักษณ์ พืชผักไร่นาสวนผสม

พิกัด
8°10′36″N 100°2′6″E

แผนที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ