อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ หมู่ที่ 3 ถนนภักดีฤทธิ์ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190

โทรศัพท์ : 075 386 062

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเชียรใหญ่


การปกครอง : อําเภอเชียรใหญ่ มี 10 ตำบล 98 หมู่บ้าน
1. ตำบลเชียรใหญ่
2. ตำบลเสือหึง
3. ตำบลท่าขนาน
4. ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
5. ตำบลบ้านกลาง
6. ตำบลเขาพระบาท
7. ตำบลบ้านเนิน
8. ตำบลการะเกด
9. ตำบลท้องลำเจียก
10. ตำบลไสหมาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเชียรใหญ่
2. เทศบาลตำบลการะเกด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
10. องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่

พื้นที่ : 257.97 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 41,995 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
อำเภอเชียรใหญ่ เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปิน เมืองศิลปาชีพ

พิกัด
8°10′6″N 100°8′42″E

แผนที่อําเภอเชียรใหญ่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ