อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปากพนัง หมู่ที่ 2 ถนนชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140

โทรศัพท์ : 075 519 045

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปากพนัง


การปกครอง : อําเภอปากพนัง มี 18 ตำบล 133 หมู่บ้าน
1. ตำบลปากพนัง
2. ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
3. ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
4. ตำบลคลองน้อย
5. ตำบลบางศาลา
6. ตำบลป่าระกำ
7. ตำบลบางพระ
8. ตำบลชะเมา
9. ตำบลบางตะพง
10. ตำบลคลองกระบือ
11. ตำบลเกาะทวด
12. ตำบลท่าพยา
13. ตำบลบ้านใหม่
14. ตำบลขนาบนาก
15. ตำบลหูล่อง
16. ตำบลปากแพรก
17. ตำบลบ้านเพิง
18. ตำบลแหลมตะลุมพุก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 13 อบต.)
1. เทศบาลเมืองปากพนัง
2. เทศบาลตำบลชะเมา
3. เทศบาลตำบลบางพระ
4. เทศบาลตำบลเกาะทวด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
12. องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
15. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
17. องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง
80330    เฉพาะตำลเกาะทวด ตำบลคลองน้อย ตำบลชะเมา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางจาก

พื้นที่ : 450.45 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 97,153 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
รังนกเลื่องชื่อ ร่ำลือขนมลา โอชาไข่ปลากระบอก ส่งออกกุ้งกุลาดำ ออกพรรษาไหว้พระลาก นิยมมากแข่งเรือเพรียว

พิกัด
8°21′30″N 100°12′24″E

แผนที่อําเภอปากพนังความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ