อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอลำทับ หมู่ที่ 5 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81190

โทรศัพท์ : 075 810 210

อาคารที่ว่าการอำเภอลำทับ

การปกครอง : อำเภอลำทับ มี 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน
1. ตำบลลำทับ    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลดินอุดม    มี 7 หมู่บ้าน
3. ตำบลทุ่งไทรทอง    มี 5 หมู่บ้าน
4. ตำบลดินแดง    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลลำทับ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
81190    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม

พื้นที่ : 320.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 24,677 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ลำทับช้างงาม นามพระเศวต กาแฟวิเศษ เขตดินอุดม

พิกัด
8°4′18″N 99°17′30″E

แผนที่อำเภอลำทับความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ