อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ว่าการอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพนา หมู่ที่ 1 ถนนอุปชิต ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180

โทรศัพท์ : 045 463 051

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพนา


การปกครอง : อำเภอพนา มี 4 ตำบล 56 หมู่บ้าน
1. ตำบลพนา
2. ตำบลพระเหลา
3. ตำบลไม้กลอน
4. ตำบลจานลาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพนา
2. เทศบาลตำบลพระเหลา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพนา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
37180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พนา

พื้นที่ : 235.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,857 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พนาเมืองเก่า พระเหลาเทพนิมิต ผ้าขิดสวยดี มัดหมี่จานลาน วนอุทยานดอนเจ้าปู่ เมืองครูนักปราชญ์

พิกัด
15°41′0″N 104°50′48″E

แผนที่อำเภอพนา