อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม หมู่ที่ 1 ถนนประชา บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045 362 429

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเดชอุดม


การปกครอง : อำเภอเดชอุดม มี 16 ตำบล 240 หมู่บ้าน
1. ตำบลเมืองเดช    มี 31 หมู่บ้าน
2. ตำบลนาส่วง    มี 12 หมู่บ้าน
3. ตำบลนาเจริญ    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลทุ่งเทิง    มี 15 หมู่บ้าน
5. ตำบลสมสะอาด    มี 13 หมู่บ้าน
6. ตำบลกุดประทาย    มี 21 หมู่บ้าน
7. ตำบลตบหู    มี 22 หมู่บ้าน
8. ตำบลกลาง    มี 18 หมู่บ้าน
9. ตำบลแก้ง    มี 11 หมู่บ้าน
10. ตำบลท่าโพธิ์ศรี    มี 11 หมู่บ้าน
11. ตำบลบัวงาม    มี 18 หมู่บ้าน
12. ตำบลคำครั่ง    มี 10 หมู่บ้าน
13. ตำบลนากระแซง    มี 16 หมู่บ้าน
14. ตำบลโพนงาม    มี 13 หมู่บ้าน
15. ตำบลป่าโมง    มี 10 หมู่บ้าน
16. ตำบลโนนสมบูรณ์    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 19 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 14 อบต.)
1. เทศบาลเมืองเดชอุดม
2. เทศบาลตำบลนาส่วง
3. เทศบาลตำบลบัวงาม
4. เทศบาลตำบลกุดประทาย
5. เทศบาลตำบลโพนงาม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
11. องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู
12. องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี
15. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
16. องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
17. องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง
18. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
19. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม

พื้นที่ : 1,158.38 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 177,837 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ศาลหลักเมืองสง่างาม ลือนามข้าวปลาอุดม สมถิ่นภูมินทร์ตั้งเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม เย็นฉ่ำลำน้ำโดม คนเดชอุดมน้ำใจงาม

พิกัด
14°54′12″N 105°4′36″E

แผนที่อำเภอเดชอุดมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ