จังหวัดชุมพร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดชุมพร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดชุมพร มี 8 อำเภอ 70 ตำบล และ 674 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดชุมพร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองชุมพร
2. อำเภอหลังสวน
3. อำเภอสวี
4. อำเภอละแม
5. อำเภอพะโต๊ะ
6. อำเภอปะทิว
7. อำเภอทุ่งตะโก
8. อำเภอท่าแซะ

ศาลกรมหลวงชุมพรฯ
ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายรี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชุมพร

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดชุมพร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองชุมพร มี 17 ตำบล 165 หมู่บ้าน

 • ตำบลท่าตะเภา
 • ตำบลถ้ำสิงห์
 • ตำบลหาดพันไกร
 • ตำบลหาดทรายรี
 • ตำบลบางลึก
 • ตำบลวิสัยเหนือ
 • ตำบลตากแดด
 • ตำบลทุ่งคา
 • ตำบลนาชะอัง
 • ตำบลขุนกระทิง
 • ตำบลนาทุ่ง
 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลบางหมาก
 • ตำบลวังใหม่
 • ตำบลท่ายาง
 • ตำบลวังไผ่
 • ตำบลปากน้ำ

2. อำเภอหลังสวน มี 13 ตำบล 140 หมู่บ้าน

 • ตำบลหลังสวน
 • ตำบลหาดยาย
 • ตำบลบางมะพร้าว
 • ตำบลวังตะกอ
 • ตำบลบ้านควน
 • ตำบลแหลมทราย
 • ตำบลนาพญา
 • ตำบลพ้อแดง
 • ตำบลนาขา
 • ตำบลปากน้ำ
 • ตำบลท่ามะพลา
 • ตำบลบางน้ำจืด
 • ตำบลขันเงิน
3. อำเภอสวี มี 11 ตำบล 116 หมู่บ้าน
 • ตำบลสวี
 • ตำบลครน
 • ตำบลนาโพธิ์
 • ตำบลด่านสวี
 • ตำบลเขาค่าย
 • ตำบลปากแพรก
 • ตำบลเขาทะลุ
 • ตำบลท่าหิน
 • ตำบลวิสัยใต้
 • ตำบลทุ่งระยะ
 • ตำบลนาสัก
4. อำเภอละแม มี 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน
 • ตำบลละแม
 • ตำบลทุ่งคาวัด
 • ตำบลทุ่งหลวง
 • ตำบลสวนแตง
5. อำเภอพะโต๊ะ มี 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 • ตำบลพะโต๊ะ
 • ตำบลพระรักษ์
 • ตำบลปากทรง
 • ตำบลปังหวาน
6. อำเภอปะทิว มี 7 ตำบล 70 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางสน
 • ตำบลเขาไชยราช
 • ตำบลชุมโค
 • ตำบลปากคลอง
 • ตำบลสะพลี
 • ตำบลดอนยาง
 • ตำบลทะเลทรัพย์
7. อำเภอทุ่งตะโก มี 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน
 • ตำบลตำบลปากตะโก
 • ตำบลตำบลทุ่งตะไคร
 • ตำบลตำบลตะโก
 • ตำบลตำบลช่องไม้แก้ว
8. อำเภอท่าแซะ มี 10 ตำบล 116 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าแซะ
 • ตำบลท่าข้าม
 • ตำบลสองพี่น้อง
 • ตำบลรับร่อ
 • ตำบลทรัพย์อนันต์
 • ตำบลนากระตาม
 • ตำบลหินแก้ว
 • ตำบลสลุย
 • ตำบลหงษ์เจริญ
 • ตำบลคุริง
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
 • เทศบาลนคร 0 แห่ง
 • เทศบาลเมือง 2 แห่ง (เทศบาลเมืองชุมพรและเทศบาลเมืองหลังสวน)
 • เทศบาลตำบล 26 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล 56 แห่ง
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (วิทยาเขตเทคนิคชุมพร)
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชุมพร
 • สยามแม็คโคร สาขาชุมพร
 • ห้างโลตัส สาขาชุมพร
 • ห้างโลตัส สาขาหลังสวน

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดชุมพร (สีแดง)

เกร็ดความรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 6,010.85 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 508,857 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 84.66 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพุทธรักษา
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นมะเดื่ออุทุมพร
อักษรย่อ : ชพ, CPN
อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร)
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ)

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร หมู่ที่ 1 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

โทรศัพท์ : 077 511 551


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ