อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044 611 622

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองบุรีรัมย์


การปกครอง : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มี 19 ตำบล 323 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลชุมเห็ด
3. ตำบลอิสาณ
4. ตำบลหลักเขต
5. ตำบลบ้านบัว
6. ตำบลหนองตาด
7. ตำบลเสม็ด
8. ตำบลเมืองฝาง
9. ตำบลสะแกโพรง
10. ตำบลกระสัง
11. ตำบลสวายจีก
12. ตำบลกลันทา
13. ตำบลบ้านยาง
14. ตำบลสะแกซำ
15. ตำบล พระครู
16. ตำบลบัวทอง
17. ตำบลถลุงเหล็ก
18. ตำบลสองห้อง
19. ตำบลลุมปุ๊ก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 19 แห่ง (2 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 13 อบต.)
1. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
2. เทศบาลเมืองชุมเห็ด
3. เทศบาลตำบลหนองตาด
4. เทศบาลตำบลบ้านบัว
5. เทศบาลตำบลหลักเขต
6. เทศบาลตำบลอิสาณ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
13. องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
14. องค์การบริหารส่วนตำบลพระครู
15. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
17. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
18. องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
19. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์

พื้นที่ : 718.24 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 220,843 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขากระโดงหินแกร่ง แหล่งรวมสกุณา พระพุทธยอดฟ้าประกาศิต สุภัทรบพิตรคู่เมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม

พิกัด
14°59′42″N 103°6′12″E

แผนที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ