อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240

โทรศัพท์ : 045 677 080

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศรีรัตนะ


การปกครอง : อำเภอศรีรัตนะ มี 7 ตำบล 90 หมู่บ้าน
1. ตำบลศรีแก้ว
2. ตำบลสะพุง
3. ตำบลตูม
4. ตำบลพิงพวย
5. ตำบลเสื่องข้าว
6. ตำบลสระเยาว์
7. ตำบลศรีโนนงาม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเสื่องข้าว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
33240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ

พื้นที่ : 236.68 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 53,223 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ศรีรัตนะเมืองเกษตรกรรม สายสัมพันธ์ชนสี่เผ่า ถิ่นเราข้าวโพดหวาน กล่าวขานข้าวสารหอม พรั่งพร้อมผลไม้ พืชไร่แสนอุดม สังคมเกษตรอินทรีย์

พิกัด
14°47′36″N 104°28′12″E

แผนที่อำเภอศรีรัตนะความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ