อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางพลี เลขที่ 15 หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 0 2337 3489

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางพลี


การปกครอง : อำเภอบางพลี มี 6 ตำบล 83 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางพลีใหญ่
2. ตำบลบางแก้ว
3. ตำบลบางโฉลง
4. ตำบลหนองปรือ
5. ตำบลบางปลา
6. ตำบลราชาเทวะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองบางแก้ว
2. เทศบาลตำบลบางพลี
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
10540    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางพลี

พื้นที่ : 260 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 279,455 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ร่วมบุญบัวหลวง หวานมะม่วงน้ำดอกไม้ ไหว้หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ ยอดปลาสลิดบางพลี ผ่องปฐพีสุวรรณภูมิ

พิกัด
13°36′21″N 100°42′22″E

แผนที่อำเภอบางพลีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ