อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอดงเจริญ เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210

โทรศัพท์ : 056 905 489

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอดงเจริญ


การปกครอง : อำเภอดงเจริญ มี 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน
1. ตำบลวังงิ้วใต้
2. ตำบลสำนักขุนเณร
3. ตำบลวังงิ้ว
4. ตำบลห้วยพุก
5. ตำบลห้วยร่วม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
2. เทศบาลตำบลวังบงค์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
66210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู

พื้นที่ : 220.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 19,448 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดงเจริญถิ่นคนดี บารมีหลวงพ่อเขียน แวะเวียนล่องเรือลอดโบสถ์ แหล่งประโยชน์แร่ยิปซัม

พิกัด
16°1′42″N 100°37′36″E

แผนที่อำเภอดงเจริญความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ