อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา เลขที่ 105 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110

โทรศัพท์ : 038 996 098

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเขาชะเมา


การปกครอง : อำเภอเขาชะเมา มี 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน
1. ตำบลน้ำเป็น    มี 7 หมู่บ้าน
2. ตำบลห้วยทับมอญ    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลชำฆ้อ    มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลเขาน้อย    มี 5 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลชำฆ้อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
21110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แกลง

พื้นที่ : 269.95 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 23,649 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
น้ำตกมีชื่อ เลื่องลือผลไม้ หลากหลายสัตว์ป่า ยางพาราชั้นดี มากมีถ้ำภูผา งามธาราอ่างเขาจุก

พิกัด
12°58′30″N 101°41′6″E

แผนที่อำเภอเขาชะเมา
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ