อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคำม่วง ถนนสมประสงค์ ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180

โทรศัพท์ : 043 879 089

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคำม่วง

การปกครอง : อำเภอคำม่วง มี 6 ตำบล 71 หมู่บ้าน
1. ตำบลทุ่งคลอง
2. ตำบลโพน
3. ตำบลดินจี่
4. ตำบลนาบอน
5. ตำบลนาทัน
6. ตำบลเนินยาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคำม่วง
2. เทศบาลตำบลโพน
3. เทศบาลตำบลนาทัน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโพน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
46180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง

พื้นที่ : 621.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 48,853 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระบรมธาตุเจดีย์คู่บ้าน ถิ่นฐานวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา พุทราหวาน หลักฐานทางโบราณคดี เขียวขจีเทือกเขาภูพาน อลังการซากดึกดำบรรพ์

พิกัด
16°55′24″N 103°37′54″E

แผนที่อำเภอคำม่วงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ