อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190

โทรศัพท์ : 056 689 021

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโพธิ์ประทับช้าง


การปกครอง : อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มี 7 ตำบล 99 หมู่บ้าน
1. ตำบลโพธิ์ประทับช้าง
2. ตำบลไผ่รอบ
3. ตำบลเนินสว่าง
4. ตำบลไผ่ท่าโพ
5. ตำบลทุ่งใหญ่
6. ตำบลดงเสือเหลือง
7. ตำบลวังจิก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง
2. เทศบาลตำบลไผ่รอบ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
66190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง

พื้นที่ : 378.56 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 43,329 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
นมัสการหลวงพ่อโต ส้มโอลือเลื่อง เมืองพระเจ้าเสือ

พิกัด
16°18′42″N 100°16′30″E

แผนที่อำเภอโพธิ์ประทับช้างความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ