อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ถนนวิไสยอุดรกิจ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 042 311 072

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองหนองบัวลำภู


การปกครอง : อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มี 15 ตำบล 179 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองบัว
2. ตำบลลำภู
3. ตำบลโพธิ์ชัย
4. ตำบลนาคำไฮ
5. ตำบลนามะเฟือง
6. ตำบลหัวนา
7. ตำบลหนองภัยศูนย์
8. ตำบลป่าไม้งาม
9. ตำบลหนองสวรรค์
10. ตำบลโนนทัน
11. ตำบลบ้านขาม
12. ตำบลกุดจิก
13. ตำบลหนองหว้า
14. ตำบลโนนขมิ้น
15. ตำบลบ้านพร้าว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 13 อบต.)
1. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
2. เทศบาลตำบลนามะเฟือง
3. เทศบาลตำบลหัวนา
4. เทศบาลตำบลนาคำไฮ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
8. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
12. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
14. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
15. องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
17. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
39000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู

พื้นที่ : 907.56 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 136,800 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ ภูพานตระหง่านตา ไร่นาสวนผสม สังคมทฤษฎีใหม่ ราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ

พิกัด
17°12′15″N 102°26′40″E

แผนที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภูความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ