อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง ถนนสายปงน้อย-เชียงแสน ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110

โทรศัพท์ : 053 790 084

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอดอยหลวง

การปกครอง : อำเภอดอยหลวง มี 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน
1. ตำบลปงน้อย
2. ตำบลโชคชัย
3. ตำบลหนองป่าก่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
57110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน

พื้นที่ : 223 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 18,652 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดอยหลวงสูงสง่า ธาราสองสาย หลากหลายประเพณี สี่เผ่าพี่น้อง แดนทองเกษตรกรรม

พิกัด
20°7′6″N 100°6′0″E

แผนที่อำเภอดอยหลวงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ