อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ เลขที่ 318 หมู่ 8 ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120

โทรศัพท์ : 054 491 913

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอดอกคำใต้


การปกครอง : อำเภอดอกคำใต้ มี 12 ตำบล 125 หมู่บ้าน
1. ตำบลดอกคำใต้
2. ตำบลบ้านถ้ำ
3. ตำบลห้วยลาน
4. ตำบลหนองหล่ม
5. ตำบลดอนศรีชุม
6. ตำบลคือเวียง
7. ตำบลบ้านปิน
8. ตำบลสว่างอารมณ์
9. ตำบลสันโค้ง
10. ตำบลบุญเกิด
11. ตำบลดงสุวรรณ
12. ตำบลป่าซาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 7 อบต.)
1. เทศบาลเมืองดอกคำใต้
2. เทศบาลตำบลห้วยลาน
3. เทศบาลตำบลหนองหล่ม
4. เทศบาลตำบลหนองหล่ม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
56120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้

พื้นที่ : 823.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 67,681 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดอกคำใต้เมืองคนงาม วัฒนธรรมหลากหลาย มากมายหัตถกรรม พระธาตุงามจอมไคร้ ร่องช้างแหล่งอาศัย มากน้ำใจชาวประชา

พิกัด
19°9′45″N 99°59′36″E

แผนที่อำเภอดอกคำใต้ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ