อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ ถนนบำรุงสุข ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110

โทรศัพท์ : 039 582 248

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคลองใหญ่


การปกครอง : อำเภอคลองใหญ่ มี 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน
1. ตำบลคลองใหญ่
2. ตำบลหาดเล็ก
3. ตำบลไม้รูด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคลองใหญ่
2. เทศบาลตำบลหาดเล็ก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองตราด
  • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ่าวไทย

รหัสไปรษณีย์ 
23110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองใหญ่

พื้นที่ : 50.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 25,333 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นประมง คงธรรมชาติ หาดทรายงามตา การค้าชายแดน สุดแคว้นบูรพา

พิกัด
11°46′36″N 102°53′12″E

แผนที่อำเภอคลองใหญ่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ