อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก ถนนกุรุคุ-หนองฮี ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160

โทรศัพท์ : 042 589 051

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปลาปาก


การปกครอง : อำเภอปลาปาก มี 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน
1. ตำบลปลาปาก
2. ตำบลมหาชัย
3. ตำบลหนองฮี
4. ตำบลหนองเทาใหญ่
5. ตำบลกุตาไก้
6. ตำบลนามะเขือ
7. ตำบลโคกสว่าง
8. ตำบลโคกสูง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลปลาปาก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
48160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปลาปาก

พื้นที่ : 546.92 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 54,427 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุมหาชัยล้ำค่า ห้าเผ่าไทยหลายหลาก ถิ่นปลาปากเขียวขจี ยึดประเพณีศรีโคตรบูรณ์

พิกัด
17°10′50″N 104°31′34″E

แผนที่อำเภอปลาปากความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ