อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120

โทรศัพท์ : 035 610 314

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโพธิ์ทอง


การปกครอง : อำเภอโพธิ์ทอง มี 15 ตำบล 110 หมู่บ้าน
1. ตำบลอ่างแก้ว
2. ตำบลบางพลับ
3. ตำบลอินทประมูล
4. ตำบลบางเจ้าฉ่า
5. ตำบลหนองแม่ไก่
6. ตำบลคำหยาด
7. ตำบลรำมะสัก
8. ตำบลสามง่าม
9. ตำบลบางระกำ
10. ตำบลทางพระ
11. ตำบลโพธิ์รังนก
12. ตำบลบ่อแร่
13. ตำบลองครักษ์
14. ตำบลยางช้าย
15. ตำบลโคกพุทรา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
2. เทศบาลตำบลทางพระ
3. เทศบาลตำบลม่วงคัน
4. เทศบาลตำบลโคกพุทรา
5. เทศบาลตำบลรำมะสัก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
13. องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
14120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ทอง

พื้นที่ : 219.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 52,002 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อขุนอินท์อันศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทิศเครื่องจักสาน โบราณสถานตึกคำหยาด ปลาดื่นดาษหน้าวัดข่อย เจดีย์สูงลอยวัดจุฬามณี

พิกัด
14°40′0″N 100°24′29″E

แผนที่อำเภอโพธิ์ทองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ