อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอชะอำ ถนนนราธิป ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ : 032 471 078

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอชะอำ


การปกครอง : อำเภอชะอำ มี 9 ตำบล 67 หมู่บ้าน
1. ตำบลชะอำ
2. ตำบลบางเก่า
3. ตำบลนายาง
4. ตำบลเขาใหญ่
5. ตำบลหนองศาลา
6. ตำบลห้วยทรายเหนือ
7. ตำบลไร่ใหม่พัฒนา
8. ตำบลสามพระยา
9. ตำบลดอนขุนห้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 4 อบต.)
1. เทศบาลเมืองชะอำ
2. เทศบาลตำบลนายาง
3. เทศบาลตำบลบางเก่า
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
76120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ

พื้นที่ : 660.65 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 81,541 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ทะเลใส หาดทรายขาว เจ้าพ่อเขาใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ คนจิตใจงาม

พิกัด
12°47′59″N 99°58′1″E

แผนที่อำเภอชะอำความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ