อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโพนทราย ถนนประชาสุขสันต์ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240

โทรศัพท์ : 043 595 077

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโพนทราย


การปกครอง : อำเภอโพนทราย มี 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน
1. ตำบลโพนทราย
2. ตำบลสามขา
3. ตำบลท่าหาดยาว
4. ตำบลศรีสว่าง
5. ตำบลยางคำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโพนทราย
2. เทศบาลตำบลสามขา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพนทราย

พื้นที่ : 215.85 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,978 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กู่ท้าวคันธนาม สวยงามท่าหาดยาว ข้าวมะลิหอมทุ่งกุลา มากปลามูลและปลาเสียว

พิกัด
15°29′16″N 103°59′47″E

แผนที่อำเภอโพนทรายความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ