อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอภูเพียง หมู่ที่ 3 ถนนหนองเต่า-น้ำแก่นกลาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์ : 054 601 027

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอภูเพียง


การปกครอง : อำเภอภูเพียง มี 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน
1. ตำบลม่วงตึ๊ด
2. ตำบลฝายแก้ว
3. ตำบลนาปัง
4. ตำบลท่าน้าว
5. ตำบลน้ำแก่น
6. ตำบลเมืองจัง
7. ตำบลน้ำเกี๋ยน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
55000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น่าน

พื้นที่ : 508.24 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 35,929 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ภูเพียงแช่แห้ง เรือแข่งล้านนา วังปลา มะไฟจีน ศิลปินพื้นบ้าน

พิกัด
18°45′42″N 100°47′17″E

แผนที่อำเภอภูเพียง