อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย ถนนกมลาไสย-มหาสารคาม ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ : 043 131 046

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอฆ้องชัย

การปกครอง : อำเภอฆ้องชัย มี 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน
1. ตำบลฆ้องชัยพัฒนา
2. ตำบลเหล่ากลาง
3. ตำบลโคกสะอาด
4. ตำบลโนนศิลาเลิง
5. ตำบลลำชี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
46130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย

พื้นที่ : 128.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 26,721 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองฆ้องชัยโบราณ แดนโครงการเมืองสหกรณ์ ถิ่นเก่าก่อนบุญคูณลาน แหล่งตำนานเลิงไก่โอก

พิกัด
16°15′42″N 103°27′30″E

แผนที่อำเภอฆ้องชัย