อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์ : 034 611 040

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอท่าม่วง


การปกครอง : อำเภอท่าม่วง มี 13 ตำบล 120 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าม่วง    มี 5 หมู่บ้าน
2. ตำบลวังขนาย    มี 7 หมู่บ้าน
3. ตำบลวังศาลา    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลท่าล้อ    มี 6 หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองขาว    มี 13 หมู่บ้าน
6. ตำบลทุ่งทอง    มี 8 หมู่บ้าน
7. ตำบลเขาน้อย    มี 8 หมู่บ้าน
8. ตำบลม่วงชุม    มี 5 หมู่บ้าน
9. ตำบลบ้านใหม่    มี 11 หมู่บ้าน
10. ตำบลพังตรุ    มี 9 หมู่บ้าน
11. ตำบลท่าตะคร้อ    มี 7 หมู่บ้าน
12. ตำบลรางสาลี่    มี 15 หมู่บ้าน
13. ตำบลหนองตากยา    มี 16 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 18 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 8 เทศบาลตำบล, 9 อบต.)
1. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2. เทศบาลตำบลท่าม่วง
3. เทศบาลตำบลสำรอง
4. เทศบาลตำบลหนองขาว
5. เทศบาลตำบลหนองตากยา
6. เทศบาลตำบลวังขนาย
7. เทศบาลตำบลวังศาลา
8. เทศบาลตำบลท่าล้อ
9. เทศบาลตำบลม่วงชุม
10. เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
15. องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่
18. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
71110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง
71000    เฉพาะตำบลท่าล้อ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี
71130    เฉพาะตำบลวังศาลา ตำบลท่าตะคร้อ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น

พื้นที่ : 610.97 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 109,507 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ท่าม่วงเมืองคนดี มีวัดสวย รวยความหวาน ชลประทานเยี่ยม สวยเรี่ยมผ้าทอ นวลลอองามแท้ อาบน้ำแร่วัดวังขนาย

พิกัด
13° 57' 40" N / 99° 38' 28" E

แผนที่อำเภอท่าม่วงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ