จังหวัดชลบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดชลบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดชลบุรี มี 11 อำเภอ 92 ตำบล 687 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดชลบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองชลบุรี
2. อำเภอเกาะจันทร์
3. อำเภอเกาะสีชัง
4. อำเภอบ่อทอง
5. อำเภอบางละมุง
6. อำเภอบ้านบึง
7. อำเภอพนัสนิคม
8. อำเภอพานทอง
9. อำเภอศรีราชา
10. อำเภอสัตหีบ
11. อำเภอหนองใหญ่

เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดชลบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองชลบุรี มี 18 ตำบล 107 หมู่บ้าน

 • ตำบลบางปลาสร้อย
 • ตำบลมะขามหย่ง
 • ตำบลบ้านโขด
 • ตำบลแสนสุข
 • ตำบลบ้านสวน
 • ตำบลหนองรี
 • ตำบลนาป่า
 • ตำบลหนองข้างคอก
 • ตำบลดอนหัวฬ่อ
 • ตำบลหนองไม้แดง
 • ตำบลบางทราย
 • ตำบลคลองตำหรุ
 • ตำบลเหมือง
 • ตำบลบ้านปึก
 • ตำบลห้วยกะปิ
 • ตำบลเสม็ด
 • ตำบลอ่างศิลา
 • ตำบลสำนักบก

2. อำเภอเกาะจันทร์ มี 2 ตำบล 27 หมู่บ้าน

 • ตำบลเกาะจันทร์
 • ตำบลท่าบุญมี

3. อำเภอเกาะสีชัง มี 1 ตำบล 7 หมู่บ้าน

 • ตำบลท่าเทววงษ์

4. อำเภอบ่อทอง มี 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ่อทอง
 • ตำบลวัดสุวรรณ
 • ตำบลบ่อกวางทอง
 • ตำบลธาตุทอง
 • ตำบลเกษตรสุวรรณ
 • ตำบลพลวงทอง

5. อำเภอบางละมุง มี 8 ตำบล 72 หมู่บ้าน

 • ตำบลบางละมุง
 • ตำบลหนองปรือ
 • ตำบลหนองปลาไหล
 • ตำบลโป่ง
 • ตำบลเขาไม้แก้ว
 • ตำบลห้วยใหญ่
 • ตำบลตะเคียนเตี้ย
 • ตำบลนาเกลือ

6. อำเภอบ้านบึง มี 8 ตำบล 52 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ้านบึง
 • ตำบลคลองกิ่ว
 • ตำบลมาบไผ่
 • ตำบลหนองซ้ำซาก
 • ตำบลหนองบอนแดง
 • ตำบลหนองชาก
 • ตำบลหนองอิรุณ
 • ตำบลหนองไผ่แก้ว

7. อำเภอพนัสนิคม มี 20 ตำบล 185 หมู่บ้าน

 • ตำบลพนัสนิคม
 • ตำบลหน้าพระธาตุ
 • ตำบลวัดหลวง
 • ตำบลบ้านเซิด
 • ตำบลนาเริก
 • ตำบลหมอนนาง
 • ตำบลสระสี่เหลี่ยม
 • ตำบลวัดโบสถ์
 • ตำบลกุฎโง้ง
 • ตำบลหัวถนน
 • ตำบลท่าข้าม
 • ตำบลหนองปรือ
 • ตำบลหนองขยาด
 • ตำบลทุ่งขวาง
 • ตำบลหนองเหียง
 • ตำบลนาวังหิน
 • ตำบลบ้านช้าง
 • ตำบลโคกเพลาะ
 • ตำบลไร่หลักทอง
 • ตำบลนามะตูม

8. อำเภอพานทอง มี 11 ตำบล 52 หมู่บ้าน

 • ตำบลพานทอง
 • ตำบลหนองตำลึง
 • ตำบลมาบโป่ง
 • ตำบลหนองกะขะ
 • ตำบลหนองหงษ์
 • ตำบลโคกขี้หนอน
 • ตำบลบ้านเก่า
 • ตำบลหน้าประดู่
 • ตำบลบางนาง
 • ตำบลเกาะลอย
 • ตำบลบางหัก

9. อำเภอศรีราชา 8 ตำบล 60 หมู่บ้าน

 • ตำบลศรีราชา
 • ตำบลสุรศักดิ์
 • ตำบลทุ่งสุขลา
 • ตำบลบึง
 • ตำบลหนองขาม
 • ตำบลเขาคันทรง
 • ตำบลบางพระ
 • ตำบลบ่อวิน

10. อำเภอสัตหีบ 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน

 • ตำบลสัตหีบ
 • ตำบลนาจอมเทียน
 • ตำบลพลูตาหลวง
 • ตำบลบางเสร่
 • ตำบลแสมสาร

11. อำเภอหนองใหญ่ มี 5 ตำบล 24 หมู่บ้าน

 • ตำบลหนองใหญ่
 • ตำบลคลองพลู
 • ตำบลหนองเสือช้าง
 • ตำบลห้างสูง
 • ตำบลเขาซก

อาณาเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
 • เทศบาลนคร 2 แห่ง (เทศบาลนครแหลมฉบังและเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)
 • เทศบาลเมือง 10 แห่ง
 • เทศบาลตำบล 36 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล 49 แห่ง
 • เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 1 แห่ง (เมืองพัทยา)

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาชลบุรี
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 • มหาวิทยาลัยเอเชียน
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 • วิทยาลัยมหาดไทย
 • วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
 • วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
 • วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
 • วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
 • วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์เมืองพัทยา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
 • วิทยาลัยวิศวกรรมแหลมฉบัง
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเซ็นทรัลพัทยา
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเซ็นทรัลศรีราชา
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาชลบุรี-อมตะนคร
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบ่อวิน
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเซ็นทรัลชลบุรี
 • ห้างโลตัส สาขาชลบุรี 1
 • ห้างโลตัส สาขาชลบุรี 2 (อมตะนคร)
 • ห้างโลตัส สาขาชลบุรี 3 (บ้านสวน)
 • ห้างโลตัส สาขาพัทยาเหนือ
 • ห้างโลตัส สาขาพัทยาใต้
 • ห้างโลตัส สาขาบ่อวิน
 • ห้างโลตัส สาขาแหลมฉบัง
 • ห้างโลตัส สาขาบ้านบึง
 • ห้างโลตัส สาขาสัตหีบ
 • ห้างโลตัส สาขาพนัสนิคม
 • ห้างโลตัส สาขาอู่ตะเภา
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชลบุรี
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชลบุรี 2
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพัทยาใต้
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพัทยากลาง
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพัทยาเหนือ
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ้านบึง
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชลบุรี 3 (เซ็นทรัลชลบุรี)
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสัตหีบ
 • สยามแม็คโคร สาขาชลบุรี
 • สยามแม็คโคร สาขาพัทยาใต้
 • สยามแม็คโคร สาขาพัทยาเหนือ
 • สยามแม็คโคร สาขาแหลมฉบัง
 • สยามแม็คโคร สาขาสัตหีบ
 • สยามแม็คโคร สาขาอมตะนคร
 • สยามแม็คโคร สาขาบ่อวินภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดชลบุรี

เกร็ดความรู้จังหวัดชลบุรี

ภาค : ภาคตะวันออก
พื้นที่ : 4,363 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,618,066 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 370.86 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกประดู่ป่า
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นประดู่ป่า
อักษรย่อ : ชบ, CBI
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง)
ป่าสงวนแห่งชาติ : 9 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 1 แห่ง (สวนรุกขชาติหนองตาอยู่)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 2 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 2 แห่ง
พื้นที่ป่า : 343,072.70 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : -
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : -
เทศบาล : 48 แห่ง (2 เทศบาลนคร, 10 เทศบาลเมือง, 36 เทศบาลตำบล)
รหัสไปรษณีย์ : 20000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038 275 034


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ