อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140

โทรศัพท์ : 035 581 001

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศรีประจันต์


การปกครอง : อำเภอศรีประจันต์ มี 9 ตำบล 71 หมู่บ้าน
1. ตำบลศรีประจันต์
2. ตำบลวังยาง
3. ตำบลปลายนา
4. ตำบลบ้านกร่าง
5. ตำบลวังหว้า
6. ตำบลวังน้ำซับ
7. ตำบลมดแดง
8. ตำบลบางงาม
9. ตำบลดอนปรู

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลศรีประจันต์
2. เทศบาลตำบลวังหว้า
3. เทศบาลตำบลปลายนา
4. เทศบาลตำบลวังน้ำซับ
5. เทศบาลตำบลบ้านกร่าง
6. เทศบาลตำบลวังยาง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู
9. องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางงาม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
72140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์

พื้นที่ : 181.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 61,068 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองนักปราชญ์ ตลาดเก่าบ้านท่านเจ้าคุณ แหล่งบุญเจดีย์พระธาตุ พระพุทธบาทจำลอง

พิกัด
14°37′11″N 100°8′40″E

แผนที่อำเภอศรีประจันต์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ