อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองโดน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190

โทรศัพท์ : 036 397 010

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองโดน


การปกครอง : อำเภอหนองโดน มี 4 ตำบล 34 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองโดน
2. ตำบลดอนทอง
3. ตำบลบ้านโปร่ง
4. ตำบลบ้านกลับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองโดน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
18190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองโดน

พื้นที่ : 88.07 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 13,961 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ประเพณีกำฟ้า ถิ่นผ้าเนื้อดี เผือกหอมมีชื่อ เลื่องลือองุ่นหวาน กล่าวขานไข่แดง แหล่งยาสมุนไพร

พิกัด
4°40′52″N 100°42′30″E

แผนที่อำเภอหนองโดนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ