อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ว่าการอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางบาล หมู่ที่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250

โทรศัพท์ : 035 308 321

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางบาล


การปกครอง : อำเภอบางบาล 16 ตำบล 111 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางบาล
2. ตำบลมหาพราหมณ์
3. ตำบลวัดยม
4. ตำบลบ้านกุ่ม
5. ตำบลไทรน้อย
6. ตำบลบางชะนี
7. ตำบลสะพานไทย
8. ตำบลบางหัก
9. ตำบลกบเจา
10. ตำบลบางหลวงโดด
11. ตำบลบ้านคลัง
12. ตำบลบางหลวง
13. ตำบลพระขาว
14. ตำบลทางช้าง
15. ตำบลวัดตะกู
16. ตำบลน้ำเต้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบางบาล
2. เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
13250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางบาล

พื้นที่ : 135.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 33,752 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
อิฐแกร่ง แหล่งดนตรีไทย เลื่อมใสหลวงพ่อขัน ผลิตภัณฑ์ก้านธูป

พิกัด
14°22′25″N 100°29′8″E

แผนที่อำเภอบางบาล