อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

โทรศัพท์ : 

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองอ่างทอง


การปกครอง : อำเภอเมืองอ่างทอง มี 14 ตำบล 81 หมู่บ้าน
1. ตำบลตลาดหลวง
2. ตำบลบางแก้ว
3. ตำบลบ้านแห
4. ตำบลบ้านอิฐ
5. ตำบลโพสะ
6. ตำบลย่านซื่อ
7. ตำบลศาลาแดง
8. ตำบลป่างิ้ว
9. ตำบลคลองวัว
10. ตำบลบ้านรี
11. ตำบลจำปาหล่อ
12. ตำบลตลาดกรวด
13. ตำบลหัวไผ่
14. ตำบลมหาดไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 8 อบต.)
1. เทศบาลเมืองอ่างทอง
2. เทศบาลตำบลศาลาแดง
3. เทศบาลตำบลโพสะ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห
8. องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
14000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อ่างทอง

พื้นที่ : 104.16 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 55,632 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระศรีเมืองทองคุ้มบ้าน หลวงพ่อสดโอฬาร ถิ่นฐานเกษตรกรรม ธรรมะครองใจ

พิกัด
14°35′19″N 100°27′12″E

แผนที่อำเภอเมืองอ่างทองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ